Informació general

Acreditació sol·licitada al Consell Català de Formació Continuada

Certificats digitals

Els certificats d’assistència podran ser impresos directament pels inscrits posteriorment a la celebració de la Diada, un cop contestada l’enquesta de satisfacció i seguint les indicacions rebudes per la secretaria tècnica.

Per aquest motiu és important posar correctament el nom que voleu que consti i imprescindible posar el DNI a la butlleta d’inscripció.

Inscripcions i abstracts

Inscripcions

Abstracts

Modificació Abstracts

Dates

18, 19 i 20 març de 2021

Seu

On-line

DATES D'INTERÈS
Inscripcions online fins:
8 de març de 2021
Límit abstracts:
10 de gener de 2021